Litteratur

Copyright © All Rights Reserved

Litteraturguide

Västsvensk litteratur om industrisamhällets kulturarv:

 

Översikt av etnologisk stadslivsforskningBjörn Olsson

 

Författarregister över industrihistoriska artiklarIngegerd Särlvik

 

Projekt- och examensarbeten rörande industribebyggelseKent Åberg

 

Uppsatsregister i industrihistoria Ann Lindholm