Litteratur

Copyright © All Rights Reserved

Litteraturguide

Tre förteckningar över västsvensk industrihistorisk litteratur:

 

Författarregister över industrihistoriska artiklarIngegerd Särlvik

 

Projekt- och examensarbeten rörande industribebyggelseKent Åberg

 

Uppsatsregister i industrihistoria Ann Lindholm