Hem

Copyright © All Rights Reserved

Välkommen till föreningen Industrihistoria i Väst

Är industrialismen en historiskt viktig epok? Är den på väg att försvinna? Är de cirka 200 år som den varit rådande av betydelse för framtidens kunskap och vad vill vi i så fall låta framtiden veta om oss? Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets historia, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.

 

Föreningen arbetar i huvudsak med information, aktiviteter och opinionsbildning. En viktig uppgift är också att verka för bevarande av industrimiljöer och industrimuseer samt tillvaratagande av industriarkiv i Västsverige. Föreningens främsta resurs är kunskapen hos medlemmarna, alltifrån universitet till föreningar och enskilda medlemmar. Om du intresserad av industrisamhällets historia i Västsverige är Industrihistoria i Väst föreningen för dig!

 

 

Aktiviteter

Den 17-18 mars medverkar IHV på släktforskardagarna i Göteborg. Läs mer.

 

Måndagen den 19 mars håller föreningen årsmöte på Repslagarmuseet i Älvängen. Årsmötet startar kl 15:15, men redan klockan 13:30 genomförs en guidad visning av museet. Läs mer.

 

Måndagen den 23 april kl. 13:15-15:30 ordnas ett studiebesök på Olidans och Hojums kraftstationerna i Trollhättan. Läs mer.

 

Torsdagen den 17 maj håller docent Oskar Broberg ett föredrag om industrisamhällets omvandling på Riksarkivet i Göteborg. Föreläsningen är ett samarrangemang med Riksarkivet Landsarkivet. Läs mer.

Fredagen den 24 november 2017 genomfördes en guidad rundtur i slakthusområdet i Gamlestaden i Göteborg. Åke Eriksson, som växt upp i området, agerade värd och visade bland annat det höga kyltornet. Studiebesöket avslutades med ölprovning och visning av Spike Brewery.

 

På kvällen torsdagen den 5 oktober höll docent Johan Svanberg en föreläsning med titeln ”Migrationens kontraster – arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet”. Föreläsningen var ett samarrangemang med Riksarkivet Landsarkivet.

 

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige.

 

Det senaste numret av tidskriften gavs ut i februari 2018. Nästa nummer planeras att ges ut i september 2018.