Hem

Copyright © All Rights Reserved

Välkommen till föreningen Industrihistoria i Väst

Är industrialismen en historiskt viktig epok? Är den på väg att försvinna? Är de cirka 200 år som den varit rådande av betydelse för framtidens kunskap och vad vill vi i så fall låta framtiden veta om oss? Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets historia, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.

 

Föreningen arbetar i huvudsak med information, aktiviteter och opinionsbildning. En viktig uppgift är också att verka för bevarande av industrimiljöer och industrimuseer samt tillvaratagande av industriarkiv i Västsverige. Föreningens främsta resurs är kunskapen hos medlemmarna, alltifrån universitet till föreningar och enskilda medlemmar. Om du intresserad av industrisamhällets historia i Västsverige är Industrihistoria i Väst föreningen för dig!

 

 

Aktiviteter

Fredagen den 24 november genomförs en

guidad visning av Slakthusområdet kl. 14-16. Eftermiddagen avslutas med ölprovning och visning av Spike Brewery. Läs mer.

 

 

På kvällen torsdagen den 5 oktober höll docent Johan Svanberg en föreläsning med titeln ”Migrationens kontraster – arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet”. Föreläsningen var ett samarrangemang med Riksarkivet Landsarkivet.

 

Torsdagen den 5 oktober ordnades ett studiebesök på Essitys pappersbruk i Lilla Edet.

 

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige.

 

Det senaste numret av tidskriften gavs ut i september 2017. Nästa nummer planeras att ges ut i januari 2018.