Hem

Copyright © All Rights Reserved

Välkommen till föreningen Industrihistoria i Väst

Är industrialismen en historiskt viktig epok? Är den på väg att försvinna? Är de cirka 200 år som den varit rådande av betydelse för framtidens kunskap och vad vill vi i så fall låta framtiden veta om oss? Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets historia, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.

 

Föreningen arbetar i huvudsak med information, aktiviteter och opinionsbildning. En viktig uppgift är också att verka för bevarande av industrimiljöer och industrimuseer samt tillvaratagande av industriarkiv i Västsverige. Föreningens främsta resurs är kunskapen hos medlemmarna, alltifrån universitet till föreningar och enskilda medlemmar. Om du intresserad av industrisamhällets historia i Västsverige är Industrihistoria i Väst föreningen för dig!

 

Industrihistoria i Väst arbetar aktivt för att ett varvs- och industrihistoriskt center skall uppföras i Göteborg. Detta arbete sker i samarbete med Varvshistoriska föreningen i Göteborg, NAV (Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst), Göteborgs Motorhistoriska Klubb, Göteborgs Modelljärnvägssällskap och flera andra ideella eldsjälar.

Aktiviteter

Torsdagen den 17 november kl. 19.00–21.00 ordnas en guidad visning hos Göteborgs Modelljärnvägssällskap. Anmälan och mer info

 

Torsdagen den 13 oktober 2016 gav industriantikvarien och författaren Ida Wedin en föreläsning med titeln ”Studio Wezäta – Färgfotografiets genombrott i svensk reklam”. Föreläsningen var ett samarrangemang med Riksarkivet Landsarkivet och GöteborgsRegionens släktforskare.

 

Måndagen den 10 oktober 2016 genomfördes ett studiebesök på museet Nostalgicum i Gamlestan i Göteborg. Läs mer

 

Torsdagen den 15 september 2016 ordnades en stadsvandring på temat ”Borås guldålder”. I ett fantastiskt sensommarväder guidades ett tiotal medlemmar genom Borås industriarv av stadsantikvarien Fredrik Hjelm.

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige.

 

Det senaste numret av tidskriften gavs ut i augusti 2016. Nästa nummer planeras att ges ut i januari 2017.