Tidskrift

Copyright © All Rights Reserved

Föreningens tidskrift

 

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige. Tidskriften distribueras kostnadsfritt till samtliga medlemmar.

 

Senaste numret av tidskriften gavs ut i januari 2019. Nästa nummer planeras att ges ut i september 2019. Tidskriften skickas kostnadsfritt till föreningens medlemmar. Närmare info om hur man blir medlem finns här.

 

 

I november 2015 gav föreningen ut ett dubbelnummer av sin tidskrift. Detta var det första numret med Kenth Lärk som redaktör. I samband med detta fick tidningen även en ny layout.

 

 

 

Här kan du läsa några av våra äldre tidskrifter:


2009

Nummer 3-4

Nummer 1-2

 

2008

Nummer 2

Nummer 1

 

2007

Nummer 3

Hem