Medlem

Medlem

 

Föreningens medlemmar utgörs av myndigheter, institutioner, företag och föreningar som inom regionen arbetar på det industrihistoriska fältet samt enskilda personer med intresse för industrihistoria. Våra medlemmar rekryteras bland universitetsinstitutioner, museer, arkiv och bibliotek, föreningar för bevarande av industrimiljöer, statliga och kommunala myndigheter (länsstyrelser, kulturnämnder), företag, arbetsgivar- och fackföreningar samt inte minst från den intresserade allmänheten.


Som medlem får Du vår tidskrift med två nummer per år. Föreningen arrangerar även intressanta föredrag och studiebesök för medlemmarna. Alla medlemmar är välkomna till aktiviteterna. Även de som är verksamma i medlemsföreningarna och medlemsföretagen är välkomna att delta.

 

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften 150 kronor för enskild person, 200 kr för familj, 300 kronor för ideella föreningar och 500 kronor för institutioner, myndigheter och företag. Märk inbetalningen med medlemsavgift, namn, e-postadress och telefonnummer. Skicka även ett mail med dina adressuppgifter till föreningen - info@industrihistoriaivast.net.

 

Plusgiro: 126 25 70-3

 

Medlemsregister (Lösenordsskyddat 2024-04-23)

 

 

 

Länkar till några av föreningens medlemmar:

 

Bohusläns museum

Bohusläns föreningsarkiv

Borås Stadsarkiv

Chalmers – Science, Technology and Society

Dalénmuseet

Forsviks bruk

Fåglaviks Glasbruksmuseum (Herrljunga kommun)

Företagarna i Västra Götaland

Göteborg stadsmuseum

Göteborgs remfabrik

Arkiv Halland 

Hillefors Grynkvarns Museiförening

Innovatum Science Center, Trollhättan

Institutet för språk och folkminnen

Kulturlagret Vänersborg

Molekylverkstan

Mått & Steg

Mölndals Hembygdsmuseer

Mölndals stadsmuseum

NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Riksarkivet i Göteborg

Rydals museum

Skandiamuseet Lysekil

Skara–Lundsbrunns Järnvägar

Textilmuseet

Tidaholms Museum

Tollereds Öfvre Kraftstation

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Volvo Museum

Älvsborgs föreningsarkiv