Artiklar, film och Litteratur

Copyright © All Rights Reserved

Artiklar, film och Litteratur

Varvshistoriska samlingen på Göteborgs stadsmuseum

En varvsarbetares memoarer

”Men det behövdes folk i pannverkstaden och han tyckte jag kunde börja där så kunde jag flytta över till maskinverkstaden så snart det blev någon ledig plats där. Jag tyckte det lät bra och dagen efter började jag som pannplåtslagarehantlangare, den längsta titel jag någonsin haft.”


Så skriver Mats Demker i sin självbiografi, ”En varvsarbetares memoarer” Det är en läsvärd bok som speglar mycket av arbetsvillkor och arbetsmiljö under årtiondena efter andra världskriget.


Mats Demker, En varvsarbetares memoarer.

En berättelse om ett liv med Arbete, Glädje och

Sorg i 1900-talets Göteborg. Tryckt 2014.


Göteborgs stadsmuseums digitaliserade filmer

Motorsågen Raket

1954 lanserade Jonsereds Fabriker den lätta motorsågen Raket. En motorsåg som en man kunde hantera. Filmen är en reklamfilm för sågen. Den tillverkades huvudsakligen i Jonsereds fabrik i Brastad. 1955 tillverkade fabriken även den första röjsågen.

Motorsågen var viktig för mekaniseringen och effektiviseringen av skogsbruket. Fram till 1950-talet fälldes träd med handkraft.

1960- och 1970-talen var guldåldern för Jonsereds motorsågar med export till bland annat Nordamerika. Under 1970-talet ersatte skogsmaskinerna efterhand motorsågen.

1979 köptes Jonsereds AB av Elektrolux och tillverkningen av motorsågar är

idag en del av Husqvarna AB.

 

Läs mer om Jonsereds motorsågar av Magnus Brink.

 

 

Artiklar om industrisamhällets kulturarv:

 

Älven och fallet i Lilla EdetKenth Lärk

 

Översikt av etnologisk stadslivsforskning om GöteborgBjörn Ohlsson

 

 

Västsvensk litteratur om industrisamhällets kulturarv:

 

Författarregister över industrihistoriska artiklarIngegerd Särlvik

 

Projekt- och examensarbeten rörande industribebyggelseKent Åberg

 

Uppsatsregister i industrihistoria Ann Lindholm