Hem

Välkommen till föreningen Industrihistoria i Väst

Är industrisamhället en historiskt viktig epok? Är det på väg att försvinna? Är de cirka 150 år som den varit rådande av betydelse för framtidens kunskap och vad vill vi i så fall låta framtiden veta om oss? Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets kulturarv, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.

Hälleviksstrand1
spårvägar


Föreningen arbetar i huvudsak med information, aktiviteter och opinionsbildning. En viktig uppgift är också att verka för bevarande av industrimiljöer och industrimuseer samt tillvaratagande av industriarkiv i Västsverige. Föreningens främsta resurs är kunskapen hos medlemmarna, alltifrån universitet till föreningar och enskilda medlemmar. Om du intresserad av industrisamhällets historia i Västsverige är Industrihistoria i Väst föreningen för dig!AktiviteterBesök på f.d. Plast-Teknik som idag heter Nolato PlastteknikAB Plast-Teknik grundades i mitten av 1950-talet. Då hade introduktionen av termoplasterna på 1940-talet gjort det möjligt för uppfinnare att själva tillverka sina produkter med hjälp av handdrivna formsprutor.


Nolato köpte 1994 den industriella delen och fortsatte med legotillverkning i lokalerna i Hisings Backa under namnet Nolato Plastteknik AB. Verktygen som användes inom hushållsdelen såldes till Nordiska Plast i Gislaved.


Läs mer i senaste numret av vår tidskrift.


Återindustrialisering är en nostalgisk dröm 

I Sverige sägs det pågå en ”åter-industrialisering”. Industrihistorikern Johannes Daun menar att det snarare rör sig om enskilda prestigeprojekt inom tung industri snarare än en ny omdaning av arbetslivet. Se artikeln här.


Egnahem en del av industrisamhälletMagnus Brink har tillsammans med Annika Mayer skrivit om egnahemsrörelsen  i boken ”10 000 egna hem berättelsen om Egnahemsbolaget 1933—2022".


Det är en berättelse om Egnahemsbolaget  i Göteborg från slutet av 1800-talet. Om självbyggeriets dagar på 30- och 40-talet och 1950- och 60-talets nyckelfärdiga hus och experimentbostäder. Vi får följa 1960-och 70-talets radhusmattor till de första flerbostadshusen med bostadsrätter fram till idag. Ett fokus ligger på de hyres-rättsdominerade miljonprogramsområdena.


Kontakta Magnus Brink om boken på magnusbrink726@gmail.com


Västsvenskt industrihistoriskt center

 Efter flera bordläggningar av Göteborgsförslaget 5306 om ett Västsvenskt industrihistoriskt center i kulturnämnden har kommunstyrelsen i Göteborg uppdraget åt stadsledningskontoret att tillsammans med bland andra Västragötalandsregionen undersöka möjligheterna för att tillskapa ett Västsvenskt industrihistoriskt center. Bakgrunden till förslaget är att Västsverige är Nordens största industriregion. Men det finns inget ställe där denna historia berättas.


I uppdraget till stadsledningskontoret betonar man att industrins historia innehåller fler perspektiv än bara teknisk utveckling. ”Utöver att belysa och fördjupa arbetarhistorien kan industrins påverkan på miljön och klimatet lyftas fram liksom perspektiv inom migration, handel och kolonialhistoria.”


Industrihistoria i Väst var positiva till medborgarförslaget. Vad utredningen om finansiering av ett center innebär är svårt att i nuläget värdera, varför föreningen avvaktar ett konkret förslag. Vi följer utredningen med stort intresse och bidrar gärna med kunskapsunderlag. Ett center eller ett museum är först och främst en verksamhet och inte bara en byggnad.

 

På göteborgsförslaget fanns även förslag om att hedra de varvsarbetare som i tiotusental satt sin prägel på staden. Förslagsställaren ville se en skulptur vid sidan av Eriksbergskranen.

 

Av allt döma väcker det västsvenska industrisamhället engagemang.
IMG_1843
2D5D55D2-4879-4232-8C1F-160173167C5E
20221005_144519
20221005_144555
86E49015-7C0F-4509-8631-705B2A84CFDD
26F8BF77-1246-4C2C-890F-A34641129E71
20221005_145730
20221005_144544
IMG_1842
C85EBC9D-AE9E-4171-B10E-C481FF14CA7C
IMG_1840
IMG_1841
IMG_1839


1 November 2022 gjorde föreningen välbesökta studiebesök på SKF och NKC
Välbesökt årsmöte på Mölndals Stadsmuseum

25 mars 2022 kunde vi efter alla Covid restriktioner ha ett fysiskt årsmöte. Mölndals Stadsmuseum med Malin Broby och Hanna Eklöf välkomnade oss med att berätta om sin museiprofil och den intressanta utställningen Livet är en fest.


Ett stort tack Mölndals Stadsmuseum.Små industrier


Den 3 mars 2022  hölls samtal mellan industrihistorikern Johannes Daun och författaren Gudrun Nyberg kring boken Små industrier. 


Tidigare aktiviter finns här


Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige.

 

Det senaste numret av tidskriften är ute nu. Nästa nummer planeras att ges ut i  september 2022.


Nytt nummer ute nu.