Hem

Välkommen till föreningen Industrihistoria i Väst

Är industrisamhället en historiskt viktig epok? Är det på väg att försvinna? Är de cirka 150 år som den varit rådande av betydelse för framtidens kunskap och vad vill vi i så fall låta framtiden veta om oss? Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets kulturarv, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.

Hälleviksstrand1
spårvägar


Föreningen arbetar i huvudsak med information, aktiviteter och opinionsbildning. En viktig uppgift är också att verka för bevarande av industrimiljöer och industrimuseer samt tillvaratagande av industriarkiv i Västsverige. Föreningens främsta resurs är kunskapen hos medlemmarna, alltifrån universitet till föreningar och enskilda medlemmar. Om du intresserad av industrisamhällets historia i Västsverige är Industrihistoria i Väst föreningen för dig!Aktiviteter

Västsvenskt industrihistoriskt center

 

Efter flera bordläggningar av Göteborgsförslaget 5306 om ett Västsvenskt industrihistoriskt center i kulturnämnden har kommunstyrelsen i Göteborg uppdraget åt stadsledningskontoret att tillsammans med bland andra Västragötalandsregionen undersöka möjligheterna för att tillskapa ett Västsvenskt industrihistoriskt center. Bakgrunden till förslaget är att Västsverige är Nordens största industriregion. Men det finns inget ställe där denna historia berättas.


I uppdraget till stadsledningskontoret betonar man att industrins historia innehåller fler perspektiv än bara teknisk utveckling. ”Utöver att belysa och fördjupa arbetarhistorien kan industrins påverkan på miljön och klimatet lyftas fram liksom perspektiv inom migration, handel och kolonialhistoria.”

Industrihistoria i Väst var positiva till medborgarförslaget. Vad utredningen om finansiering av ett center innebär är svårt att i nuläget värdera, varför föreningen avvaktar ett konkret förslag. Vi följer utredningen med stort intresse och bidrar gärna med kunskapsunderlag. Ett center eller ett museum är först och främst en verksamhet och inte bara en byggnad.

 

På göteborgsförslaget fanns även förslag om att hedra de varvsarbetare som i tiotusental satt sin prägel på staden. Förslagsställaren ville se en skulptur vid sidan av Eriksbergskranen.

 

Av allt döma väcker det västsvenska industrisamhället engagemang.


Industrihistorisk stadsvandring i BoråsInställd

På grund av Covid-19


Vi hoppas kunna genomföra denna aktivitet till hösten


Lördagen den 10 april 2021, kl 13.00

Stadsvandring med stadsantikvarie och biträdande stadsarkitekt Fredrik Hjelm, med fokus på spår efter textilindustrins fabriksbebyggelse i södra delen av staden, bland annat i områdena Gässlösa och Druvefors.


Läs mer härTextilmuseets samlingar tillgängliga på Digitalt museum

Symaskin för zig-zag sömnad av märket Singer använd hos Kinna Yllefabrik AB i Kinna.


Delar av Textilmuseets samlingar har nyligen publicerats på Digitalt museum. 

Fler föremål finns här.På grund av Covid-19 kommer årsmötesförhandlingarna att skjutas fram till hösten.Besök på Göteborgs SpårvägsmuseumEfter guidad visning av Ringlinjens sparade och renoverade spårvagnar 24 okt. 2020 fick föreningen en resa genom ett vackert höstgöteborg med M25 606.Det är en motorvagn tillverkad 1961 av Hägglund & söner. Vagnen gick i linjetrafik fram till 1988. 606:an byggdes för vänstertrafik och byggdes om 1969 efter högertrafikomläggningen 1967.

 


Guidad visning av
Hälleviksstrands VarvFöreningen besökte Hälleviksstrands Varv på sydvästra Orust Tisdagen 22 sept. 2020. Ett varv som startades av Oscar Augustsson 1905. Han anlade en slip i en klippskreva strax söder om Hälleviksstrands samhälle. Varvet har historiskt varit känt för förskepp av kuttrar och för sina fiskebåtsbyggen.

Årsmötet hölls 2 mars 2020 kl 10.00 på Riksarkivet/Landsarkivet 

Läs mer 


Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand10
Hälleviksstrand10

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige.

 

Det senaste numret av tidskriften gavs ut i januari 2021. Nästa nummer planeras att ges ut i  augusti 2021.