Hem

Välkommen till föreningen Industrihistoria i Väst

Är industrisamhället en historiskt viktig epok? Är det på väg att försvinna? Är de cirka 150 år som den varit rådande av betydelse för framtidens kunskap och vad vill vi i så fall låta framtiden veta om oss? Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets kulturarv, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.

Hälleviksstrand1
spårvägar


Föreningen arbetar i huvudsak med information, aktiviteter och opinionsbildning. En viktig uppgift är också att verka för bevarande av industrimiljöer och industrimuseer samt tillvaratagande av industriarkiv i Västsverige. Föreningens främsta resurs är kunskapen hos medlemmarna, alltifrån universitet till föreningar och enskilda medlemmar. Om du intresserad av industrisamhällets historia i Västsverige är Industrihistoria i Väst föreningen för dig!AktiviteterDigital föreläsning om demokratin 100 år


10 oktober

Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola, har under lång tid forskat om svensk och nordisk politik, från 1800-tal till nutid.

Lyssna till hans föreläsning om demokratins barndom i Sverige. Vad betydde demokratins genombrott för politiken och samhällsutvecklingen? Finns det trådar från demokratins barndom till våra dagars samhälle?


Läs mer

 Visning av

Kulturföreningen

Gösta Johanssons varv

Gösta Johansson staratde varvet i Kungsviken på norra Orust 1947. Som känd för att bygga sjövärdiga båtar belönades Gösta med Göteborgs- och Bohusläns landstings stora kulturpris. Kulturföreningen Gösta Johanssons varv har bedrivit museiverksamhet i ett tjogotal år.


Lördagen 25 september

kl 10.00 - 12.00

Läs mer


Västsvenskt industrihistoriskt center

 

Efter flera bordläggningar av Göteborgsförslaget 5306 om ett Västsvenskt industrihistoriskt center i kulturnämnden har kommunstyrelsen i Göteborg uppdraget åt stadsledningskontoret att tillsammans med bland andra Västragötalandsregionen undersöka möjligheterna för att tillskapa ett Västsvenskt industrihistoriskt center. Bakgrunden till förslaget är att Västsverige är Nordens största industriregion. Men det finns inget ställe där denna historia berättas.


I uppdraget till stadsledningskontoret betonar man att industrins historia innehåller fler perspektiv än bara teknisk utveckling. ”Utöver att belysa och fördjupa arbetarhistorien kan industrins påverkan på miljön och klimatet lyftas fram liksom perspektiv inom migration, handel och kolonialhistoria.”

Industrihistoria i Väst var positiva till medborgarförslaget. Vad utredningen om finansiering av ett center innebär är svårt att i nuläget värdera, varför föreningen avvaktar ett konkret förslag. Vi följer utredningen med stort intresse och bidrar gärna med kunskapsunderlag. Ett center eller ett museum är först och främst en verksamhet och inte bara en byggnad.

 

På göteborgsförslaget fanns även förslag om att hedra de varvsarbetare som i tiotusental satt sin prägel på staden. Förslagsställaren ville se en skulptur vid sidan av Eriksbergskranen.

 

Av allt döma väcker det västsvenska industrisamhället engagemang.Textilmuseets samlingar tillgängliga på Digitalt museum


Symaskin för zig-zag sömnad av märket Singer använd hos Kinna Yllefabrik AB i Kinna.


Delar av Textilmuseets samlingar har nyligen publicerats på Digitalt museum. 

Fler föremål finns här.På grund av Covid-19 kommer årsmötesförhandlingarna att skjutas fram till våren 2022.Besök på Göteborgs SpårvägsmuseumEfter guidad visning av Ringlinjens sparade och renoverade spårvagnar 24 okt. 2020 fick föreningen en resa genom ett vackert höstgöteborg med M25 606.Det är en motorvagn tillverkad 1961 av Hägglund & söner. Vagnen gick i linjetrafik fram till 1988. 606:an byggdes för vänstertrafik och byggdes om 1969 efter högertrafikomläggningen 1967.

 


Guidad visning av
Hälleviksstrands VarvFöreningen besökte Hälleviksstrands Varv på sydvästra Orust Tisdagen 22 sept. 2020. Ett varv som startades av Oscar Augustsson 1905. Han anlade en slip i en klippskreva strax söder om Hälleviksstrands samhälle. Varvet har historiskt varit känt för förskepp av kuttrar och för sina fiskebåtsbyggen.

Årsmötet hölls 2 mars 2020 kl 10.00 på Riksarkivet/Landsarkivet 

Läs mer 


Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand Varv
Hälleviksstrand10
Hälleviksstrand10

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige.

 

Det senaste numret av tidskriften är ute nu. Nästa nummer planeras att ges ut i  januari 2022.