Hem

Copyright © All Rights Reserved

Välkommen till föreningen Industrihistoria i Väst

Är industrisamhället en historiskt viktig epok? Är det på väg att försvinna? Är de cirka 150 år som den varit rådande av betydelse för framtidens kunskap och vad vill vi i så fall låta framtiden veta om oss? Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets kulturarv, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.


Föreningen arbetar i huvudsak med information, aktiviteter och opinionsbildning. En viktig uppgift är också att verka för bevarande av industrimiljöer och industrimuseer samt tillvaratagande av industriarkiv i Västsverige. Föreningens främsta resurs är kunskapen hos medlemmarna, alltifrån universitet till föreningar och enskilda medlemmar. Om du intresserad av industrisamhällets historia i Västsverige är Industrihistoria i Väst föreningen för dig!Aktiviteter


Torsdag 19 mars kl 18.30–19.15

Små industrier i Göteborg

 

I höstas utkom den åttonde volymen i bokserien Hundra år i Göteborg: Små industrier. I den berättar Wanda Klintberg och Gudrun Nyberg i ord och bild om tio mindre tillverkningsindustrier från de senaste hundra åren. Tonvikten ligger mer på mänskliga faktorer än på de ekonomiska. Till stor del baseras framställningen på handlingar bevarade i Landsarkivet, andra källor är Regionarkivet, antikvarisk litteratur, äldre tidningar och intervjuer med berörda privatpersoner.


Läs merTorsdagen den 7 maj kl 10.40 – 13.00


Visning av Hälleviksstrands Varv

Hälleviksstrands Varv på sydvästra Orust startades av Oscar Augustsson 1905. Han anlade en slip i en klippskreva strax söder om Hälleviksstrands samhälle. Varvet har historiskt varit känt för förbyggnader av kuttrar och för sina fiskebåtsbyggen.Läs mer


     Detta har hänt
Årsmötet hölls 2 mars 2020 kl 10.00 på Riksarkivet/Landsarkivet 

Läs mer


30 oktober 2019 gjorde föreningen ett intressant besök på Vargön Alloys AB utanför Vänersborg. Det är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, en legering som ger stålet hårdhet och motståndskraft mot korrosion, som är nödvändig för stålindustrin. Företagets historia började redan 1874 när Wargöns AB bildades. Den första legeringsugnen installerades 1912.


Mer om Vargön Alloys AB kommer i nästa nummer av vår tidskrift.


Den andre oktober informerade Göteborgs kulturförvaltning/kulturhistoriska avdelningen om arbetet med aktiv samlingsförvaltning och processerna kring industrisamhällets kulturarv.


Läs mer


Föreningen fick en visning av industriell matproduktion på Wapnö gård och föredrag om hantverksmässig mattillverkning på Gudmundsgården den 20 maj.


Tillsammans med Riksarkivet/Landsarkivet var det filmvisning och föredrag om komfektionsindustrin i Landsarkivets hörsalen den 9 maj.


Årsmötet hölls den 11 mars 2019 på

Aleks Bageri på Öckerö. Föreningen fick även visning av det 90-årsfirande familjeföretaget. 11 februari 2019 gjorde föreningens medlemmar ett studiebesök på Ballograf AB i Västra Frölunda. Företaget som sedan 1945 haft tillverkning i Göteborg flyttar sin produktion till Filipstad i höst. 


Tidskrift

 

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige.

 

Det senaste numret av tidskriften gavs ut i januari 2020. Nästa nummer planeras att ges ut i  september 2020.