Tidskrift

Föreningens tidskrift

 

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året.  Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige. Tidskriften distribueras kostnadsfritt till samtliga medlemmar.


I tidskriftens senaste nummer finns en artikel om Hillefors Grynkvarn i Stenkullen. Men även om Nakashi Metal Works (NKC) och Göteborgs Kex AB. I tidskriftens 18:de årgång kan man läsa om AB Plast-Teknik i Göteborg och Kulturföreningen Gösta Johanssons varv


Nästa nummer planeras att ges ut i Augusti 2023. Tidskriften skickas kostnadsfritt till föreningens medlemmar. Närmare info om hur man blir medlem finns här.


Tidigare nummer av tidskriften

 

Här kan du läsa några av våra äldre tidskrifter:


2009

Nummer 3-4

Nummer 1-2

 

2008

Nummer 2

Nummer 1

 

2007

Nummer 3